Näkötornin huipulla yli 240 metrin korkeudesta avautuvat hienot maisemat, varsinkin ruskan aikana.

Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geopark

Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark ligger i Västra Finland på gränsen mellan tre landskap. Till Geopark-kommunerna i Södra Österbotten hör Kauhajoki, Storå och Bötom, i Satakunta Kankaanpää, Karvia, Jämijärvi och Siikainen samt i Birkaland Parkano och Kihniö. Kommunerna har redan i flera år utvecklat området för ett medlemskap i nätverket UNESCO Global Geopark i nära samarbete med Forststyrelsen, Naturresursinstitutet, företag, föreningar och invånare samt ett flertal andra samarbetspartner.

Det geologiska huvudtemat för Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark beskriver landskapets utveckling från forntida berg till nutida myrmark. De internationellt mest betydande särdragen i området är Lauhanvuoris tidsmässigt långa geologiska historia i flera faser, värdefulla myrmarker, Varggrottan och de bubblande källorna som hör till de finaste i Finland.

Visit Suupohja erbjuder fantastiska Geopark-naturattraktioner, såsom:

Kohteen tiedot päivitetty: 13.6.2024