Kivijadan voi ylittää vain sille määrättyssa paikassa puista polkua pitkin.

Lauhanvuori nationalpark – Kivijata (djävulsåkern)

Kivijata (djävulsåkern) i Lauhanvuori består av sandsten. Fältet är en efterlämning av en kantbrant i ett sandstensområde, ett berg som har brutits sönder till block och formats av istiden samt av strandkrafter och jordbävningar efter istiden. Djävulsåkern ansågs förr vara en efterlämning av jättarnas mur.

Vid djävulsåkern börjar den fyra kilometer långa rundleden Pirunkierros. En kilometer därifrån förgrenar sig en stig till sjön Spitaalijärvi. Längs Pirunkierros i Leikkistenkangas finns ett vindskydd.

Man får gå över djävulsåkern endast på de utmärkta lederna.

Besöksmålen i Lauhanvuori är också besöksmål i Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geopark.

Kohteen tiedot päivitetty: 4.7.2023