Leikkistenkankaan hirsinen laavu mäntymetsän siimeksessä.

Lauhanvuori nationalpark – vindskyddet i Leikkistenkangas

Ett vindskydd och en eldplats längs Pirunkierros. Man kommer till vindskyddet från djävulsåkern genom att följa skyltarna. Stigen till vindskyddet är omväxlande med både moskog och sumpmark. Det finns ved, samt yxa och såg. I området finns också en toalett. I Leikkistenkangas finns också en brunn. Brunnens vatten testas inte.

Besöksmålen i Lauhanvuori är också besöksmål i Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geopark.

Kohteen tiedot päivitetty: 4.7.2023