Syksyinen peltomaisema aamusumussa.

Hyypänjokilaakso

Hyypänjokilaakso är en cirka 20 km lång, smal och jämförelsevis brant sluttande dalgång i södra Kauhajoki. Dess vackra odlingslandskap på landsbygden har definierats som nationellt värdefullt. Förutom det vackra, öppna åkerlandskapet kan man i Hyyppä beundra bland annat gamla österbottniska husgrupper. De äldsta byggnaderna är huvudsakligen från 1800-talet och början av 1900-talet.

Landskapet kan beundras från landsvägarna som går på båda sidor om dalen. Bäst öppnar sig utsikten från förbindelsevägarna över dalen. I området finns ett nätverk av vandringsleder med leder som är 6–17 kilometer långa i ådalens landskap. De flesta av lederna startar från stugan i Hyyppä (Könnönkyläntie 25).  Man kan också åka runt dalen med bil, eftersom vägarna på östra och västra sidan ansluts till varandra norr och söder om dalen.

Längs Pantintie som går genom dalen finns ett utsiktstorn med utsikt över ådalen.

Videon nedan har gjorts av Kauhajoki-Seura ry i projektet Kotiseututieto digiaikaan (kauhajoki.net)

Kohteen tiedot päivitetty: 4.7.2023