Lauhan vuokratuvan pihapiirrissä sijaitsee kaksi laavua.

Lauhanvuori nationalpark – parvindskydden vid stugan i Lauha

De fina parvindskydden (Lauhan kämpän parilaavut) på gårdsplanen till uthyrningsstugan i Lauha är till allas förfogande. Det finns ved, såsom vid alla eldstäder i Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark. Man måste att använda sågen och yxan om man vill njuta av en brasa.

På gårdsplanen till stugan i Lauha finns en toalett och en brunn. Vattenprov tas regelbundet från brunnen.

Besöksmålen i Lauhanvuori är också besöksmål i Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geopark.

Kohteen tiedot päivitetty: 11.6.2024