Särkikoski såg och kvarnanläggning

En vacker gammal såg och kvarnanläggning i Nummijärvi i Kauhajoki (Särkikosken saha ja myllylaitos). Särkikoski såg grundades år 1845 av grosshandlare från Kristinestad. Anläggningen har restaurerats för museibruk på initiativ av Voitto Luoma.

Kohteen tiedot päivitetty: 5.7.2023