Taukopaikka Kauhalammen rannalla, etualalla puiset penkit ja pöytä, takaalalla pitkospuut ja vesistö.

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark är den södra myrnaturens pärla – en ödemarkslik fågeloas längs en medeltida väg. Kyrönkangasvägen leder dig genom vidsträckta tallmoar till Kauhanevas vitmossor och höljor. På våren stämmer Kauhanevas brokiga och värdefulla fågelbestånd upp till sång a cappella. På hösten kan man vid solnedgången få bevittna kvällsflygningar av flera dussin tranor. Ljudet är öronbedövande och upplevelsen är imponerande.

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark är belägen i två landskap, Satakunta och Södra Österbotten. Parkeringen i Satakunta ligger i Salonmaa i Karvia och i Södra Österbotten kommer man till nationalparken från parkeringsplatsen i Nummikangas.

Kauhanevan-Pohjankangas nationalpark består av spridda myrområden, varav den största är Kauhaneva. Ett annat stort område finns på Pohjankangas ås.  Nationalparken fick ett landskapsmässigt betydande tillskott när Katikka-kanjonen inkluderades i nationalparken.

Från luften kan man se många vattenpölar och små träsk på Kauhaneva, den största av dem är Kauhalampi. Runt sjön går den 2,7 km långa rundleden Kauhalammin kierros. En del av rutten går längs skogsbotten och en del längs spångar.  Längs spångarna kommer man direkt till träskets strand med rastplatser, där man sommartid kan bada. Från Salomaa rastplats går en cirka 100 meter lång tillgänglig plankstig till utsiktsplattformen vid kanten av myren. Det finns eldplatser bredvid utsiktstornet i Nummikangas samt på rastplatsen i Salomaa. Vid eldplatsen i Salomaa finns ett tillgängligt rasttak och en toalett. Spångarna på de övriga myrområdena är smala och lämpar sig därför inte för rörelsehindrade.
Längs den sandiga Kyrönkangas sommarväg som går genom nationalparken kan man röra sig med rullstol. Assistent rekommenderas.

På parkeringsplatsen i Salonmaa finns också plats för husbilar och övernattning är tillåten för en (1) natt.

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark är ett av besöksmålen i Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geopark.

Nationalparken lämpar sig som dagsutflyktsmål och den sköts av Forststyrelsen.

Videon nedan har gjorts av Kauhajoki-Seura ry i projektet Kotiseututieto digiaikaan. (kauhajoki.net)

Kohteen tiedot päivitetty: 7.6.2024