Katikankanjoni

Katikankanjoni med branta kanter är en magiskt vacker och lugnande plats. Där finns många gamla granar och en mjuk mossmatta. När du rör dig i skogen kan du höra fåglarnas sång och vattnets brus.

Katikankanjoni finns i Kauhajoki, i byn Kauhajärvi. Naturstigen till Katikankanjoni startar från parkeringsplatsen, där stigen efter knappt en kilometer sluttar brant nedåt och korsar en bro. Genom att direkt efter bron klättra till toppen av backen, kommer man till toppen av ”Kolmentuulenlakki” – platsen är en smal ås mellan kanjonerna. När man går längs kanjonens botten är det svårt att tro att man befinner sig i Södra Österbotten. De branta sluttningarna reser sig ställvis nästan vertikalt knappa tjugo meter över bäckdalen.

Den två kilometer långa leden går på sluttningarna av Katikankanjoni och på botten av bäckdalen. Botten av leden har jämnats ut, men det finns några mycket branta sluttningar på leden. På brantare ställen har man byggt trappor för att göra det lättare att ta sig fram. En del av leden går i torr moskog och över några våta ställen går naturstigen längs spångar som man byggt. Det finns ett vindskydd på ledens utsiktsplats. Bredvid vindskyddet finns ett vedförråd samt en toalett.

Katikankanjoni är en del av Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark. Katikankanjoni är ett av besöksmålen i Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geopark.

Videon nedan har gjorts av Kauhajoki-Seura ry i projektet Kotiseututieto digiaikaan. (kauhajoki.net)

Kohteen tiedot päivitetty: 4.7.2023