Sikärämäkän laavusijaitsee mäntymetsän keskellä suon laidassa.

Sikarämäkkä vindskydd

Vindskyddet ligger på en udde av fast mark i kanten av myren Sikarämäkkä. Vid Keevelintie finns en skylt till vindskyddet, och det är cirka 1 km att gå.

Stigen går genom moskog och över myren längs spångar. Skogsstigen är cirka 600 meter lång och resten av vägen består av spångar. Vindskyddet ligger på en fin plats och där finns alltid ved.

Kohteen tiedot päivitetty: 28.6.2024