Järvi-Tarkka

Järvi-Tarkka

Naturreservatet Järvi-Tarkka i Kauhajoki är ett 49 hektar stort gårdskomplex som ligger vid stranden av sjön Aikalanjärvi eller sjön Uuron. Gården har varit i naturtillstånd under en lång tid, dvs. det är ett mångsidigt komplex av främst gran- och blandskog och gamla åkerängar som håller på att växa igen. I reservatet finns också flera gamla timmerbyggnader. Gården är som frusen i tiden, som vi och kommande generationer kommer att kunna beundra. Gården hade legat öde i bara ett tiotal år innan den togs över av Stiftelsen Naturarvet. Den tidigare ägaren bodde på gården tills han var 90 år.

Järvi-Tarkas mark är odikad och det finns inga tecken på avverkning i skogarna. Det finns små områden med öppen myr i landskapet. De skyddade skogsområdena får utvecklas i lugn och ro och berika sin biologiska mångfald från år till år. Järvi-Tarkka gård och dess områden utgör också en bra tillflyktsort för många djurarter: öringen, uttern och den europeiska bävern lever i vattnet. I skogen trivs flygekorren. Fåglarna representeras av till exempel nattskärran, storlomen och duvhöken.

Så det är värt att ta sig tid att se sig omkring och observera, eftersom det finns mycket att se och förundras över.

I Järvi-Tarkka området har alla rätt att ströva fritt (”allemansrätten”), men med respekt för naturen! Det är ett naturreservat och innehåller inga campingstrukturer. Du bör också iaktta försiktighet i ett naturområde.

Kohteen tiedot päivitetty: 16.5.2024