Järvi-Tarkka

Kauhajoella sijaitseva Järvi-Tarkan luonnonsuojelualue on 49 hehtaarin kokoinen tilakokonaisuus, joka sijaitsee Aikalanjärven eli Uuronjärven rannalla. Tila on ollut pitkään luonnontilassa eli se on monipuolinen kokonaisuus, johon kuuluu pääosin kuusi- ja sekametsää ja umpeutuvia vanhoja peltoniittyjä. Suojelualueeseen kuuluu myös useampi vanha hirsirakennus. Tila on kuin aikaan pysähtynyt, jota me sekä tulevat sukupolvet pääsemme ihastelemaan. Tila on ollut autiona vain kymmenkunta vuotta ennen siirtymistä Luonnonperintösäätiön haltuun. Entinen omistaja eli tilalla 90-vuotiaaksi saakka.

Järvi-Tarkan maat ovat ojittamattomia, eikä metsissä ole hakkuujälkiä. Paikoittain maastossa on pieniä aloja avosuota. Suojeltuna metsämaat saavat vuosi vuodelta kehittyä rauhassa ja rikastua lajistoltaan. Järvi-Tarkan tila alueineen antaa hyvän suojapaikan myös monille eläinlajeille. Vesissä elää taimen, saukko ja euroopanmajava ja metsissä liitelee liito-oravia. Linnuista tiedettävästi alueella asuu ainakin kehrääjä, kuikka ja kanahaukka. Kannattaa siis katsoa ympärilleen rauhassa tarkkaillen, sillä alueella riittää paljon nähtävää ja ihmeteltävää.

Järvi-Tarkan luonnonsuojelualueella saa jokaisenoikeudella liikkua vapaasti, mutta luontoa kunnioittaen! Kyseessä on luonnonsuojelualue, eikä se sisällä mitään retkeilyrakenteita. Luonnontilassa olevassa kohteessa on syytä myös liikkua varoen.

Kohteen tiedot päivitetty: 29.2.2024

Site proudly made by Creative Crue logo