Korkean suoran kallioseinän alla on aidattu luola.

Varggrottan

Varggrottan är en unik sevärdhet, eftersom det inte finns någon liknande någon annanstans i Norden. Enligt vad man känner till idag är grottan den enda platsen på jorden där man har hittat tecken på människoliv på ett sådant ställe som senare täcktes av istidens inlandsis. Varggrottan är också den äldsta kända mänskliga boplatsen i hela Nordeuropa.

Den berömda Varggrottan är inte ett roligt utflyktsmål bara för den intressanta grottans skull, utan även tack vare den vackra naturen. Stigarna som leder till grottan är ställvis svårframkomliga. I närheten av grottan finns ett klapperstensfält, en kåta och toaletter.

Terrängen runt Varggrottan är full av tecken från istiden, och själva grottan är den äldsta kända boplatsen i Finland. Varggrottan och den omgivande naturen berättar sin tusentals år gamla historia.

Varggrottan är en stor vågrät spricka i en klippa och har fått sitt namn efter platsen där den finns, Vargberget. Grottan har uppkommit till följd av bergets vittring och beräknas vara över 2,6 miljoner år gammal.

Det är svårt att få information om människans vistelse på finländsk mark under tiden före den senaste istiden. Den senaste istiden har för det mesta förstört alla spår i terrängen efter de varmare perioderna mellan de tidigare istiderna. Varggrottan är dock som en slags ficka som den senaste istiden inte har påverkat. Därför är grottan ett särskilt värdefullt studieobjekt. I avlagringarna i Varggrottan har man hittat spår av mänsklig aktivitet, till exempel stenverktyg och splitter som bildats vid tillverkningen av dem samt rester av gamla eldplatser. På basis av de avlagringar där fynden hittats och av åldersbestämningar av frömjöl beräknas de vara mellan 74 000 och 132 000 år gamla. Utifrån fynden och åldersbestämningarna är det troligt att en neandertalmänniska har bott i grottan.

Framför grottan startar en stenig och svårframkomlig stig upp till toppen av Vargberget, där Vargbergets utsiktstorn finns.

Området runt Vargberget och Varggrottan är ett av besöksmålen i Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark.

Kohteen tiedot päivitetty: 5.7.2023