Vargbergets utsiktstorn

Vargberget ligger på gränsen mellan Bötom och Kristinestad. På toppen av berget finns ett utsiktstorn i trä. En ganska brant trappa leder upp i tornet,

Suksenjärvi fågeltorn

Suksenjärvi är en myrsjö som lämpar sig för fågelskådning och som utflyktsmål (Suksenjärven laavu ja lintutornit) för hela familjen. Till det södra fågeltornet och vindskyddet

Pirunpesä

Pirunpesä (djävulsboet) har fått sitt namn av den lokala befolkningen, eftersom Pirunpesä tidigare var fullt av stora stenblock och man trodde att djävulen bodde i

Leden Pahkapolku och Pahkapesä stuga

I Viitalankylä i Kurikka finns den 3,6 km långa leden Pahkapolku, som leder till utsiktstornet på Pahkavuori. På Pahkakallio finns ett utsiktstorn och bredvid det

Sjön Niinistönjärvi

Niinistönjärvi är en liten och grund sjö som förvandlats till ett kärr. Orsaken till att sjön är så grund och sumpig är att den torrlades

Högmossen Mustasaarenkeidas

Högmossen Mustasaarenkeidas i Storå i Södra Österbotten ingår i den vidsträckta helheten Haapakeidas myrskyddsområde, som upprätthålls av Forststyrelsen. Området är ett mycket lugnt och tyst utflyktsmål.

Loukajanvuori

Loukajanvuori utsiktstorn ligger i Luopa by i Kurikka. Från utsiktstornet öppnar sig fantastiska vyer över de närliggande kommunerna. Bredvid utsiktstornet finns det två vindskydd som

Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geopark

Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark ligger i Västra Finland på gränsen mellan tre landskap. Till Geopark-kommunerna i Södra Österbotten hör Kauhajoki, Storå och Bötom, i Satakunta

Lauhanvuori nationalpark – Utiktstornet

Lauhanvuori är en av de högsta platserna i västra Finland, toppen ligger 231 meter över havet.  Ett ståtligt utsiktstorn har byggts på toppen. Efter lite

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark är den södra myrnaturens pärla – en ödemarkslik fågeloas längs en medeltida väg. Kyrönkangasvägen leder dig genom vidsträckta tallmoar till Kauhanevas vitmossor och

Iso-Kakkori

Det högsta berget i Bötom är Iso-Kakkori, 145 m över havet. Det finns två leder som går till Iso-Kakkori. Den lättare går från jaktstugan på