Muinaisvuorten reitistön opas Pappilankankaalla.

Forntida bergens vandringsled

Stommen i Forntida (Muinaisvuorten reitistö) bergens vandringsled består av en stig som följer lämningarna av forntida berg på linjen Parra-Kakkorinvuori-Vargberget-Bötombergen. Leden har flera sidoleder och många konstruktioner i Bötom och Östermark. Längs lederna finns det många intressanta detaljer och fina landskap, trots att de går i ekonomiskogar.

I omgivningen kring Parra och Suksenjärvi är lederna mångsidigast. I friluftsområdet Pappilankangas finns även flera alternativa leder för motionsinriktat friluftsliv, men naturen där är mer ensidig. Under vintrar med snö kan lednätverket användas i störst utsträckning, och då finns det skidspår längs så gott som samtliga leder. På sommaren varierar nivån på lederna mer, men även då är omgivningen runt Parra en bra startpunkt.

I omgivningarna av Kakkorinvuori, Peurajärvi och Varggrottan finns intressanta detaljer. På Kakkorinvuori finns det bland annat ett utsiktstorn, en kåta och naturskyltar. I Bötom startar leden alldeles i närheten av centrum. Från centrum av Östermark är det cirka 9 km till Parra och cirka 5 km till Pappilankangas.

Besöksmål längs Forntida bergens vandringsled:

Kohteen tiedot päivitetty: 4.7.2023