Parran kuntorata.

Motionsspåret i Parra

Runt skidbackarna i Parra går ett upplyst motionsspår (Parran kuntorata), som är i bruk året runt. Spåret är sammanlagt fem kilometer långt, men det går också att göra kortare länkar. Intill motionsspåret finns ett klapperstensfält och en över 400 år gammal tall. På toppen av skidbacken öppnar sig vidsträckta vyer över det omgivande landskapet. Lederna har bra markgrund och stora höjdskillnader. I närheten av lederna finns grilltak, vindskydd och en badstrand med konstruktioner.

På vintern körs ett skidspår upp på motionsspåret när snöförhållandena tillåter. Man kan själv tända belysningen med strömbrytare som finns på stolpar i kanten av båda parkeringsplatserna.

Leden är en del av Forntida bergens vandringsled som förenar Östermark och Bötom. Om man vill kan man fortsätta härifrån till övriga delar av Forntida bergens vandringsled.

Kohteen tiedot päivitetty: 4.7.2023