Puinen opaskyltti Suksenjärven reitin varrella, taustalla puita.

Suksenjärvi runt

Suksenjärvi runt (Suksenjärven kierros) går från momarkerna vid Parra fritidscentrum i Östermark, via sjön Suksenjärvi mot Sivi ödestuga.

Leden kan användas för friluftsliv på sommaren och vintern. Den är cirka 8 km lång, klassas som medelsvår och lämpar sig för dagsutflykter, men kan även ingå i längre turer. Det finns fuktiga ställen längs leden, så i synnerhet när det är vått krävs vattentäta skor. Leden är utmärkt med skyltar i korsningarna och mellan dem med ledmarkeringar.

Leden går genom ett varierande landskap som inkluderar olika typer av ekonomiskogar, vårmarker och små åkrar. Vid den igenvuxna sjön Suksenjärvi trivs många olika fågelarter. Avsnittet är den mångsidigaste leden i omgivningarna runt Parra och går genom varierande terräng. Leden går längs en bana som byggts som skidspår, så dess markgrund är ställvis ordentligt byggd. Dessutom går korta avsnitt av leden längs skogsvägar och dikesrenar.

Det finns många servicebyggnader längs leden: två stugor man kan övernatta i, två vindskydd, två fågeltorn, ett par andra eldplatser och toaletter. Längs leden finns även fungerande vedförsörjning. På området tillämpas principerna för ett skräpfritt friluftsliv, vilket betyder att alla vandrare tar med sig sitt avfall.

Leden är en sträcka och man kommer till den genom att följa skyltarna från parkeringsplatsen vid Luonto-Parra. Leden är en del av Forntida bergens vandringsled som förenar Östermark och Bötom.

Leden är en del av Forntida bergens vandringsled som förenar Östermark och Bötom. Om man vill kan man fortsätta härifrån till övriga delar av Forntida bergens vandringsled.

Kohteen tiedot päivitetty: 5.7.2023