Ilmakuva Teuvalla sijaitsevasta veturin kääntöpaikasta. Kuvan keskellä pyöreän muotoinen kääntöpaikka jota ympäröi syysruskassa olevat puut. Kuvassa näkyy myös nykyistä junarataa.

Vändplats för lokomotiv

I Perälä i Östermark finns en gammal vändplats (Veturin kääntöpaikka) för lokomotiv (fördjupning och räls) bevarad i ursprungligt skick. På vändplatsen vändes loket runt med mannakraft med hjälp av pålar. År 1911 byggdes ett lokstall av stock i ändan av vändplatsen, och för att komma in i det kördes loket över vändbordet.

I Kaskö fanns ett lokomotiv som kallades ”Kaskö-bässen”, och bland annat detta lokomotiv behövde ett vändbord, eftersom det endast körde från Kaskö till Perälä och tillbaka.

Det fanns hela åtta spår. Tre spår för persontåg, tre spår för godståg samt spår för lastbryggan och vändbordet.

Kohteen tiedot päivitetty: 5.7.2023