Vindskyddet vid Komsinjärvi

Vindskyddet vid Komsinjärvi (Komsinjärven kotalaavu) ligger längs Pappilakangaslederna i Östermark. Komsinjärvi (Komsisjön) har redan blivit ett kärr, så trots namnet kan du inte friska upp dig i en sjö på din utflykt.

Du kan själv välja vilken led du tar, men den kortaste leden går förbi skidstängslet i Pappilankangas rakt fram längs motionsbanan. Vid postlådan är stigen markerad med orange band ända fram till vindskyddet. Stigen viker av från motionsbanan och blir ganska liten, vilket gör att den inte är tillgänglig med rullstol eller barnvagn. Men den är dock ett intressant besöksmål med mountainbike eller till fots. På våren och sommaren kan du upptäcka flera olika fågelarter i träsket och äta din matsäck medan du tittar på fåglarnas bestyr. Vindskyddet har ganska gott om sittplatser och ett vedförråd.

Vid vindskyddet finns både en eldplats och ved. Det finns dock ingen soptunna.

Kohteen tiedot päivitetty: 5.7.2023