Metsätie, punapäinen puinen opaskeppi tien oikealla puolella.

Friluftsled Parra-Loukaja-Äystö

Leden kan används för friluftsliv på sommaren och vintern. Den lämpar sig för dagsutflykter, men kan även ingå i längre turer. Det finns fuktiga ställen längs leden, så i synnerhet när det är vått behöver vandrare ha vattentäta skor. Leden går en och en halv kilometer längs en skogsbilväg från ett vindskydd mot Parra-hållet och över ett par myrar längs dikesrenar.

Den omkring 14 km långa leden går genom ett varierande landskap. Landskapet är som mest storslaget när man går över toppen av Paljasvuori, intill ett stort klapperstensfält. Längs rutten finns Laurila vindskydd, informationstavlor samt skogsarbetarbaracken i Äystö, som är öppen under skidsäsongen.

Leden är en del av Forntida bergens vandringsled som förenar Östermark och Bötom. Om man vill kan man fortsätta härifrån till övriga delar av Forntida bergens vandringsled.

Kohteen tiedot päivitetty: 4.7.2023