Kaarlelaparken

I närheten av Päntäne centrum ligger den fina drygt två hektar stora Kaarlelaparken (Kaarlelan puisto) som ägs av Lionsföreningen. Besöksmålet är ett gammalt område som består av åstrandängar och strandskogar, och har främst varit gräsmark och betesmark. Av området är cirka 1 ha fortfarande öppna ängar som har skötts genom slåtter. Resten av området består till största delen av lundartad skog som också har murkna träd.

Det finns en skylt till parken från Karijoentie. Vägen ser förvillande ut att gå till en gårdsplan, men vägen svänger brant ner till vänster från huset. Det finns en parkeringsplats för några bilar och från parkeringsplatsen går man cirka 200 m till parkområdet.
Området som koncentrerar sig till ådalen ett bra fågel- och naturbesöksmål, där man bland annat kan påträffa näktergalar. Ängsområdet har en mångsidig vegetation och på sommaren kan man hitta rikligt med fjärilar.
I skogsområdet har man byggt små naturstigar, flera rastplatser, en kåta med kupa, ett vindskydd, en lada och en lagerbyggnad. Ladan och kåtan har betonggolv samt många sittplatser. Parken har flera olika informationstavlor om arterna i området och dess historia. En liten cirka 100 m lång stig från stranden bakom ladan led till ett vindskydd vid den vackra åstranden där du kan ta ett dopp.

I området finns en toalett.

Kohteen tiedot päivitetty: 6.6.2024