Skidspåren vid Aron päiväkoti

På åkern bredvid daghemmet i Aronkylä går ett skidspår (Aron päiväkodin ladut). Skidspårets svårighetsgrad är lätt.

Kohteen tiedot päivitetty: 15.2.2024