Vargbergets utsiktstorn

Vargberget ligger på gränsen mellan Bötom och Kristinestad. På toppen av berget finns ett utsiktstorn i trä. En ganska brant trappa leder upp i tornet,

Vargbergets kåta

Alldeles i närheten av Varggrottans parkeringsplats finns en stor kåta, där man till och med medan det råder varning för skogsbrand kan göra upp eld

Varggrottan

Varggrottan är en unik sevärdhet, eftersom det inte finns någon liknande någon annanstans i Norden. Enligt vad man känner till idag är grottan den enda

Lauhanvuori-Hämeenkangas Unesco Global Geopark

Lauhanvuori-Hämeenkangas UNESCO Global Geopark ligger i Västra Finland på gränsen mellan tre landskap. Till Geopark-kommunerna i Södra Österbotten hör Kauhajoki, Storå och Bötom, i Satakunta

Kåtan i stenparken

En liten kåtan (Kivispuiston kota) på berget Paarmanninvuori. I kåtan finns en eldplats, sittunderlag och korvgrillspett. Vid kåtan finns ingen toalett och ingen ved.  Området

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark

Kauhaneva-Pohjankangas nationalpark är den södra myrnaturens pärla – en ödemarkslik fågeloas längs en medeltida väg. Kyrönkangasvägen leder dig genom vidsträckta tallmoar till Kauhanevas vitmossor och