Idrottsfältet skidspår

Idrottsfältet skidspår (urheilukentän latu) ligger i Karijoki. Den är cirka 1,5 kilometer långt. Skidspårets svårighetsgrad är lätt.

Vanhakylä motionsspår

Vanhakylä motionsspår (Vanhankylän kuntolatu) i Storå är cirka 800 meter långt och upplyst. Skidspårets svårighetsgrad är lätt.

Tammi vindskydd och Myllypato

På stranden till Bötom å, i kanten av en granskog, ligger ett nytt, fint vindskydd – Tammi vindskydd (Tammen laavu ja Myllypato). Inne i vindskyddet

Vargbergets utsiktstorn

Vargberget ligger på gränsen mellan Bötom och Kristinestad. På toppen av berget finns ett utsiktstorn i trä. En ganska brant trappa leder upp i tornet,

Vargbergets kåta

Alldeles i närheten av Varggrottans parkeringsplats finns en stor kåta, där man till och med medan det råder varning för skogsbrand kan göra upp eld

Varggrottan

Varggrottan är en unik sevärdhet, eftersom det inte finns någon liknande någon annanstans i Norden. Enligt vad man känner till idag är grottan den enda

Ån Suojoki

På stranden till Suojoki å finns en trevlig plats för bastubad och korvgrillning. Platsen upprätthålls av byaföreningen Suojoenseudun kyläyhdistys och där finns en bastu, badhytter,

Sotka skidspår

Bland skidspåren i Sotka (Sotkan ladut) i Kauhajoki kan man välja det alternativ som passar bäst. Det finns också kortare spår och möjligheter att ta

Somerokallio stenfält

Somerokallio stenfält (Somerokallion kivijata) ligger i byn Kärjenkoski i Storå. Ett fint besöksmål för den som rör sig i naturen.

Sikarämäkkä vindskydd

Vindskyddet ligger på en udde av fast mark i kanten av myren Sikarämäkkä. Vid Keevelintie finns en skylt till vindskyddet, och det är cirka 1

Särkikoski såg och kvarnanläggning

En vacker gammal såg och kvarnanläggning i Nummijärvi i Kauhajoki (Särkikosken saha ja myllylaitos). Särkikoski såg grundades år 1845 av grosshandlare från Kristinestad. Anläggningen har

Rinnemäki skidspår

Vid Rinnemäki motionsspår (Rinnemäen ladut) i Kauhajoki finns ett 2,3 km långt skidspår, där man kan skida i både klassisk och fristil. Skidspårets svårighetsgrad är