Tammen laavu  ja sen edessä penkki ja tulipaikka.

Tammi vindskydd och Myllypato

På stranden till Bötom å, i kanten av en granskog, ligger ett nytt, fint vindskydd – Tammi vindskydd (Tammen laavu ja Myllypato). Inne i vindskyddet finns ett stort bord med bänkar, och framför vindskyddet en eldplats och en bänk. När man sitter i vindskyddet kan man lyssna på skogens brus, fåglarnas sång och vattnets porlande. En liten damm får vattnet att porla glatt, och man kan titta på strömmen från en bågbro som går över ån. Det är bra att ta med egen ved.

På området finns ingen toalett och inget vedförråd.

Kohteen tiedot päivitetty: 5.7.2023