Kirvesmäen käräjäkivet muodostavat puoliympyrän, kivet muistuttavat penkkejä.

Tingsstenarna i Kirvesmäki

Tingsstenarna i Kirvesmäki (Kirvesmäen käräjäkivet) finns i Äystö i Östermark. Användningen av tingsstenarna har daterats till 1500–500 f.Kr. Tingsstenarna i Kirvesmäki dyrkades enligt tron som en sejte, detta medförde god fiske- och jaktlycka. Seite är ett allmänsamiskt begrepp som ursprungligen betydde en helig kult- och offerplats. Genom dessa trodde man sig kunna påverka naturmakter som skulle göra det möjlig att idka en näring.

Det finns inga uppgifter om senare användning av tingsstenar, men enligt sägnerna har även lokala ting besökt platsen.

Kohteen tiedot päivitetty: 5.7.2023