Vanhankylän kuntolatu

Isojoella sijaitseva Vanhankylän kuntolatu on pituudeltaan noin 800 metriä ja valaistu koko matkalta. Latureitti on haastavuudeltaan helppo.

Kirkonkylän valaistu latu

Isojoella sijaitseva Kirkonkylän valaistu latu on pituudeltaan noin 1,5 kilometriä. Latureitti on haastavuudeltaan helppo.

Site proudly made by Creative Crue logo