Pirunpesän laavu, kuvattu edestä päin. laavun ympärillä puita, pihaharja nojaa laavun seinään.

Pirunpesä kåta

Den här kåtan (Pirunpesän kota) ligger i Isovuori-terrängen i Ylivalli i Jalasjärvi och kan användas fritt av vandrare. Det finns ved bredvid kåtan och på området finns en toalett.

I närheten finns en cirka 1 km lång naturstig, som också går förbi Kollinluola. Naturstigen är ställvis stenig.

Under sommarsäsongen kan man också besöka Pirunpesä.

Kohteen tiedot päivitetty: 5.7.2023