Vanhakylä motionsspår

Vanhakylä motionsspår (Vanhankylän kuntolatu) i Storå är cirka 800 meter långt och upplyst. Skidspårets svårighetsgrad är lätt.

Sotka skidspår

Bland skidspåren i Sotka (Sotkan ladut) i Kauhajoki kan man välja det alternativ som passar bäst. Det finns också kortare spår och möjligheter att ta

Säläisjärvi skidspår

Skidspåren (Säläisjärven hiihtoladut) vid sjön Säläisjärvi ligger i närheten av Jurva centrum. Spåren går genom ett campingområde och en skidskyttestadion. Från Säläisjärvi går upplysta spår

Rinnemäki skidspår

Vid Rinnemäki motionsspår (Rinnemäen ladut) i Kauhajoki finns ett 2,3 km långt skidspår, där man kan skida i både klassisk och fristil. Skidspårets svårighetsgrad är

Polvenkylä skidspår

Polvenkylä skidspår (Polvenkylän hiihtolatu) i Kurikka är 1,5 km långt och upplyst. Skidspårets svårighetsgrad är lätt.

Motionsspåret i Parra

Runt skidbackarna i Parra går ett upplyst motionsspår (Parran kuntorata), som är i bruk året runt. Spåret är sammanlagt fem kilometer långt, men det går

Pappilankangas motionsslinga

Pappilankangas motionsslinga (Pappilankankaan pururata) i Bötom är 3 km lång och upplyst.  Vintertid drar man ett skidspår längs motionsslingan. Skidspårets svårighetsgrad är lätt. Vintertid kan

Skidspåren i Nummijärvi-området

I Nummijärvi-området finns flera skidspår. Från campingplatsen vid sjön Nummijärvi löper ett cirka 11 km långt skidspår mot Kauhaneva nationalpark. Ovanpå rörledningen bredvid vägen vid

Mörtmarks upplysta skidspår

Mörtmarks upplysta skidspår (Myrkyn valaistu latu)  i Bötom är 1 km långt och upplyst. Skidspårets svårighetsgrad är lätt.

Mietaa skidspår

Mietaa skidspår (Mietaan hiihtolatu) i byn Mietaa i Kurikka är 5 km långt och upplyst. Skidspårets svårighetsgrad är lätt.

Lederna i Laitasaari

Skidspåret på Laitasaari motionsbana i Kauhajoki. Välj mellan Siljaleden som är 2 km eller Jukkaleden som är 4 km lång eller 5,7 km med en