Polku sammaleisessa kuusimetsässä.

Scoutstigen/Partiopolku

Scoutstigen går genom en fin mossbevuxen granskog. Längs den omkring 1,8 kilometer långa leden intill vattendraget Ikkelänjoki i Kauhajoki finns en stor kåta och ett vindskydd. Framför vindskyddet och inne i kåtan finns eldplatser. Ved finns i båda.

Längs leden finns några brantare stigningar och ett dike som ska korsas, annars är den lättframkomlig. Scouter har hängt reflexer på trädens grenar, så man kan följa leden också i skenet från en ficklampa.

Det finns ingen toalett på platsen.

Kohteen tiedot päivitetty: 26.6.2024